build own website

Undervannsdrone for miljøovervåking i havbruk

SeaSmart leverer en drone for kontinuerlig måling av miljøforhold i merden. Vi tilbyr informasjon om hvordan fisken har det - om appetitt, stress og fiskevelferd. Det gir redusert fôrsvinn, bedre planlegging og redusert dødlighet.


DRONEN BEVEGER SEG NEDE I MERDEN

Ny teknologi

SeaSmarts patenterte sensordrone er basert på innovativ teknologi og måler oksygen, temperatur, salinitet og lysforhold.

Måler miljø der fisken er

Dronen måler også hvor fisken er i merden. Detaljerte data fra hele merden forteller da hva fisken opplever. Hvorfor måle noe annet?

Uten kabler eller tau

Dronen er helt fri, krever lite vedlikehold og har flere måneder lang batteritid. Systemet krever ingen installasjon - bare legg den i merden.

For bedre informasjon

Detaljert informasjon om appetitt, stress og eksponering for lus gjør at du kan planlegge, redusere fôrsvinn og dødlighet og øke produksjon.

SLIK VIRKER DEN

Dronen er enkel å plassere i merden. Den endrer oppdrift ved å trekke inn vann og synker. På bunnen skyver den ut vann for å flyte. På vei oppmåler ekkoloddet hvor fisken er i merden og sensorene måler hele veien. Målingene er sent trådløst fra overflaten og blir tilgjengelig på nett. Dronen er batterieffektiv og varer over 6 måneder på et batteri. Når det er nesten tomt sender vi en ny.

Video levert av Nagelld

GRATIS  TJENESTE!

Vi har også laget en værmelding for mæren - en mærmelding med informasjon om tidevann, lus, vind, bølgehøyde, strømretning og temperatur i vannet m.m. for alle anlegg i hele norge. Vi benytter data fra google, kartverket, lusedata og yr.no. Tjenesten er helt gratis for alle.  

MILJØTABELLER FOR STRESS, VEKST OG LAKSELUS

Du har data, men hva betyr det for fisken din. La dette enkle diagrammet hjelpe deg å få bedre kontroll på produksjonen.

SeaSmart AS
Org.nr.  915 329 969

ADRESSE
Thor Møhlensgate 51
5006 BergenEt selskap i
Ocean Industries Accelerator (OIA)

MED STØTTE FRA
Innovasjon Norge
Skattefunn

Email: info@seasmart.no

Telefon: +47 99532432I media >>

Resurser >>