free html web builder

Hvorfor måle oksygen på 5 meter    
mens fisken står et annet sted?

SeaSmart - måler miljøet fisken opplever.

Temperatur

Biomassemodell, fôrplaner og vekstberegning blir bedre med gode temperaturdata.

Oksygen

Stressnivået fisken opplever bestemmes bl.a. av oksygennivået i vannet. 

Salinitet

Lusepåslag, sykdommer og algeoppblomstringer skjer gjerne under bestemte forhold.

Lys

Forleng foringsdøgnet og mål effekten av lys med logging av lysforhold.

Fisketetthet

Kartlegg bevegelsen til fisken og hvor fisken står i merden under fôring og operasjoner i merden.

TRÅDLØS OG KABELFRI

Dronen har ingen kabler som kommer veien for annet arbeid eller floker seg inn i utstyr. Den krever ikke strømkabel ut til merden som kan komme i propellen på arbeidsbåten. Det kreves ingen skap på merdkanten som samler is eller skades i hard vær. Ingen mottager på flåten er nødvendig. Heller ingen tau eller trinser  som er i veien for andre operasjoner og ingen vinsj som kan skade noten. Den er helt trådløs. Alt den trenger er mobildekning.

INFORMASJON DU KAN BRUKE

Verdien av informasjon er ikke større enn det du kan bruke den til. Med lett tilgang til beslutningstøtte på anlegget kan du få forslag til tiltak dag til dag og reagere på sitasjoner når de oppstår

Med historiske analyser kan du lett sammenligne forholdene mellom enkeltmerder og mellom anlegg. 

PROFILDATA I REGNEARKET

Komplette profildata fra topp til bunnen i merden gir grunnlag for gode analyser. Du lett gjøre dine egne analyser og beregninger i Excel eller andre programmer. Bilde viser oksygenforhold på et anlegg i november 2016.

EN PLATFORM -
MANGE MULIGHETER

SeaSmart drone er en trådløst system som beveger seg nede i merden. Det kan brukes til veldig mye mer enn å måle miljø. Nettopp fordi den beveger seg er det en egnet platform for  bl.a. biomassemåling, merdovervåkning mot rømming, lusetelling eller dødfiskovervåkning.  Konstruksjonen lar oss lett bytte ut delen som inneholder sensorene med slik at vi kan sette inn nye sensorer. Spesialtilpasning er også mulig. Vi jobber med noen gode ideer.

SLIK VIRKER DEN

Dronen er enkel å plassere i merden. Den endrer oppdrift ved å trekke inn vann og synker. På bunnen skyver den ut vann for å flyte. På vei oppmåler ekkoloddet hvor fisken er i merden og sensorene måler hele veien. Målingene er sent trådløst fra overflaten og blir tilgjengelig på nett. Dronen er batterieffektiv og varer over 6 måneder på et batteri. Når det er nesten tomt sender vi en ny.

BARE LEGG DEN I MERDEN

Dronen krever ikke installasjon. Den bare legges i merden. Resten finner den ut av på egenhånd. Når du trenger å få tak i den igjen, sender du en tekstmelding og den vil legge seg i overflaten klart til henting.

SeaSmart AS
Org.nr.  915 329 969

ADRESSE
Thor Møhlensgate 51
5006 BergenEt selskap i
Ocean Industries Accelerator (OIA)

MED STØTTE FRA
Innovasjon Norge
Skattefunn

Email: info@seasmart.no

Telefon: +47 99532432I media >>

Resurser >>